Δ. Πύργου: Άμισθος αντιδήμαρχος ο Μ. Αχτύπης

Άμισθος αντιδήμαρχος ορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαρίνης Αχτύπης του Ιωάννη, για το χρονικό διάστημα ενός έτους και του αναθέτονται οι αρμοδιότητες:

Την εποπτεία και την ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Επίσης με τις κάτωθι κατά τόπο συγκεκριμένες αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Πύργου:

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πύργου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Την εποπτεία για την καλή λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Την ευθύνη για την καταγραφή και την διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, που αντιμετωπίζουν οι δημότες, σε συνεργασία με τους αρμοδίους αντιδημάρχους και τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.

Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «Με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.


Πηγή