Εφαρμογή σχεδίου τροχονομικής αστυνόμευσης στις αστικές και περιαστικές περιοχές των νησιών του Ιονίου

Για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και στην Κεφαλονιά

Ειδικό σχέδιο δραστηριοποίησης των αστυνομικών υπηρεσιών πρόκειται να εφαρμοστεί το προσεχές χρονικό διάστημα για την διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα.

Το σχέδιο αυτό, με τον διακριτικό τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στις πόλεις», το οποίο καταρτίστηκε από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, με βάση και τις γενικότερες κατευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει ως βασικούς του στόχους την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές και περιαστικές περιοχές των νησιών, την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κίνησης των πολιτών και ιδίως των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων καθώς και την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Στις βασικές προτεραιότητες του σχεδίου εντάσσεται η καθημερινή εντατική αστυνόμευση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, πεζοδρομίων και διαβάσεων πεζών, η αντιμετώπιση της παράνομης κίνησης και στάθμευσης οχημάτων σε πεζοδρόμους και η εν γένει διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών.

Επιπλέον στις επιμέρους στοχεύσεις του σχεδίου εντάσσονται η αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών που εκδηλώνονται κατά την οδήγηση οχημάτων οι οποίες προκαλούν όχληση ή ρύπανση στους περιοίκους και κινδύνους στους λοιπούς χρήστες των οδών.

Βασικούς πυλώνες της υλοποίησης του σχεδίου αποτελούν:

  • η διαρκής στοχευμένη ενημέρωση των πολιτών,
  • η συνεργασία με τους εκπροσώπους α’ και β’ βαθμού αυτοδιοίκησης με τους οποίους έχουν υπάρξει κατ΄ αρχήν επαφές και επιμέρους επισημάνσεις τους έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση του σχεδίου,
  • η συστηματική αστυνόμευση από τις υπηρεσίες τροχαίας.

Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός θα υλοποιηθεί από τις Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κερκύρας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας και τα αποτελέσματα του θα αξιολογούνται και θα δημοσιοποιούταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


Πηγή