Ζητείται γραμματέας από την Ένωση Πολυτέκνων Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Απαιτούμενα προσόντα

Η Ένωση Πολυτέκνων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ζητάει υπάλληλο για τη θέση γραμματέα του γραφείου με μειωμένο ωράριο, από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ από Δευτέρα έως και Παρασκευή με τις προβλεπόμενες νόμιμες αποδοχές.

Ο εν λόγω υπάλληλος πρέπει να είναι πολύτεκνος ή παιδί πολύτεκνης οικογένειας.

Απαιτούμενα προσόντα:

Γνώσεις Η/Υ, γνώσεις αγγλικών, επιθυμητή η προϋπηρεσία σε θέση γραμματέα.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]), είτε στο γραφείο τις ώρες λειτουργίας του (9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. από Δευτέρα έως και Παρασκευή). Απαραίτητη προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Οι αιτήσεις θα καταθέτονται από 23/09/19 έως και 30/09/19, μαζί με τηλέφωνα επικοινωνίας των ενδιαφερομένων.
Με τα τιμής τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.


Πηγή