Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία Φάρμα: Αποκατάσταση Αλήθειας


Σχετικά με αβάσιμα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο την προηγούμενη εβδομάδα και στο βαθμό που αφήνουν σκόπιμα (;) σκιές ότι δήθεν εμπλέκεται η εταιρεία μας στα συμπεράσματα της προσωρινής μελέτης του καθηγητή κ. Λεοτσινίδη, υποχρεούμαστε να δηλώσουμε τα εξής:

α) Η καθετοποιημένη μονάδα μας, με αντικείμενο εργασίας την εκτροφή πάχυνση βοοειδών και την παροχή υπηρεσιών σφαγής, λειτουργεί αδιαλείπτως από την πρώτη μέρα έναρξης των εργασιών της σύγχρονο βιολογικό καθαρισμό με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ουδεμία ανάμειξη έχει με τα ευρήματα στο ελεύθερο ρέμα της περιοχής.

β) Όλες οι τιμές των επεξεργασμένων λυμάτων στην έξοδο φυλάσσονται σε ειδικά θεωρημένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες αρχείο και είναι όλες εντός των επιτρεπομένων ορίων («καθαρές») όπως έχει διαπιστωθεί σε αλλεπάλληλες δειγματοληψίες και ελέγχους από πληθώρα ελεγκτών (Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κλπ)

γ) Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, η μελέτη του καθηγητή κ. Λεοτσινίδη προκλήθηκε από την ανάγκη αναλύσεως των στοιχείων του αέρα και σαφέστατα δεν σχετίζεται με τη λειτουργία της δικής μας επιχειρήσεως.

δ) Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω επικαλούμεθα την εκτίμηση προόδου του εργαστηρίου υγιεινής του Ιατρικού Τμήματος Πατρών, στην οποίαν ο ίδιος ο καθηγητής κ. Λεοτσινίδης επιβεβαιώνει πανηγυρικά στην έκθεση του (σελ. 25-26) όλα τα ανωτέρω διαπιστώνοντας σε αναλύσεις δείγματος της εξόδου που έλαβε ο ίδιος από το βιολογικό του σφαγείου την πλήρη συμμόρφωση με τη νομιμότητα!

ε) Κατόπιν των ανωτέρω καταδικάζουμε την σκόπιμη (;) και συστηματική προσπάθεια δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων σε βάρος της εταιρείας μας και δηλώνουμε στους » γνωστούς – αγνώστους» ότι εάν συνεχίσουν τις σκοτεινές – δόλιες μεθοδεύσεις τους θα κληθούν να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Για τη ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΕ
Παν/της Πούλος
Διευθύνων σύμβουλος


Πηγή