Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας στο 85ο Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών

Με το βλέμμα στην ψηφιακή εποχή

Στο πλαίσιο του 85ου Συνεδρίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών που διεξήχθη 24-30 Αυγούστου στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο «Libraries: dialogue for change», (Βιβλιοθήκες: διάλογος για αλλαγή), συμμετείχε και η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με συμμετοχή σε αυτό σχεδόν 3.500 σύνεδρων από 135 χώρες.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφιακή εποχή και σε όσα μπορούν οι νέες τεχνολογίες να προσφέρουν στις βιβλιοθήκες, στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Πρόκειται για το σημαντικότερο γεγονός στο χώρο των βιβλιοθηκών, που διοργανώνεται από την IFLA με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συνέδρων βρέθηκαν για επτά ημέρες ζητήματα όπως: η στάση των βιβλιοθηκών και της IFLA απέναντι σε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, η συμβολή της τεχνολογίας στην ανοιχτή προσβασιμότητα στην πληροφορία, ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ανάπτυξη της έρευνας και των επιστημών, αλλά και στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής (υγεία, βιοεπιστήμες). Εξάλλου, στις θεματικές του συνεδρίου διερευνάται και ο νέος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων για την προώθηση της ερευνητικής διαδικασίας, αλλά και η ευελιξία που πρέπει πλέον να διαθέτουν στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, προκειμένου να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με την κοινωνία μέσω αποτελεσματικών μεθόδων διάχυσης της γνώσης.

Βιβλιοθηκονόμοι και Επιστήμονες της Πληροφόρησης από 32 χώρες επισκέφθηκαν τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας στις 30/8/2019.

Οι αξιότιμοι επισκέπτες μας, γνώρισαν την γνήσια φιλοξενία της Ανδρίτσαινας. Αφού προϋπαντήθηκαν μετά τοπικών εδεσμάτων και ποτών ξεναγήθηκαν στο χώρο της Ιστορικής βιβλιοθήκης από την προϊσταμένη κα Αντωνία Βλαχούση παρουσία του μέλους του Ε..Σ. κ Αθανάσιο Κωστόπουλο και τον υπεύθυνο συντηρητή σπανίων Βιβλίων της Βιβλιοθήκης κ. Τρύφωνα Τρυφωνόπουλο.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δ.Ι.Β.Α. κου Γιώργου Π. Βλασόπουλου.


Πηγή