Η πρώτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας και η επιστολή της κας Σεβαστής Κωνσταντινίδη […]

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (17/9/2019) η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) του Δήμου μας.

Κατά τη διαδικασία εκλογής αντιπροέδρου ο μεν κ. Δήμαρχος ενημέρωσε το σώμα ότι υπάρχει αυτοπρόταση υποψηφιότητας εκ μέρους της κ. Μαρίας Μαργέλη (που απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση) ο δε κ. Αναστάσιος Γαζής έσπευσε να τον διορθώσει δηλώνοντας ότι η κ. Μαργέλη δεν αυτοπροτείνεται αλλά αποτελεί πρόταση της δημοτικής παράταξης του κ. Θεόδωρου Σολδάτου.

Προσωπικά, έχοντας συνεκτιμήσει, με τον επικεφαλής του συνδυασμού μας ΔΙΑΥΛΟΣ κ. Κωνσταντίνο Γληγόρη, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Οικ. Επιτροπής στη νέα δημοτική θητεία και την ανάγκη στήριξης της προσπάθειας της νέας δημοτικής αρχής στα θέματα που πραγματεύεται η Οικ. Επιτροπή τα οποία εξαιτίας της 35ετούς θητείας μου στη Δημοσιονομική Υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ γνωρίζω, αυτοπροτάθηκα ως υποψήφια για την ίδια θέση.

Κατά την ψηφοφορία ο κ. Δρακονταειδής δήλωσε ότι απέχει. Η κ. Μαργέλη ψηφίστηκε από το σύνολο των υπολοίπων μελών της Ο.Ε. (συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της Ο.Ε. και δημάρχου κ. Καλού), ενώ εγώ έλαβα μια ψήφο, τη δική μου.

Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής η κ. Μ. Μαργέλη, στην οποία ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή συνεργασία.

Ακολούθως, σχετικά με το θέμα της αποστολής δημοτικής αντιπροσωπείας στην αδελφοποιημένη πόλη Σιντζούκου της Ιαπωνίας, ο εισηγητής κ. Δήμαρχος γνωστοποίησε ότι με έγγραφο που απέστειλαν οι Ιάπωνες προσκαλούσαν τον ίδιο μαζί με άλλα δύο μέλη της δημοτικής αντιπροσωπείας να παραστούν στον εορτασμό της αδελφοποιημένης με τη Λευκάδα πόλης Σιντζούκου με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων από τη σύναψη συμφωνίας φιλίας με τη Λευκάδα. Στα πλαίσια του εορτασμού αυτού πρόκειται μεταξύ άλλων να εγκατασταθεί σε Άλσος της πόλης γλυπτό με θέμα «Το Ανοιχτό Μυαλό του Λευκάδιου Χέρν», το οποίο θα δωρίσει η Ελληνική Πρεσβεία, στη μνήμη του Λευκάδιου Χερν.

Η δημοτική αντιπροσωπεία μετά από εισήγηση του κ. Δημάρχου θα αποτελείται από τον ίδιο και την αντιδήμαρχο κ.Νίκη Κατωπόδη. Αντιπροσωπεία και επίσκεψη που, σύμφωνα με την εισήγηση, θα συνδράμει στην περαιτέρω ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων, τη συνεργασία, τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο δήμος μας θα επιβαρυνθεί με τα εισιτήρια μεταβίβασης και επιστροφής καθώς και τις διανυκτερεύσεις της αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Ποσό που θα ανέλθει στο ποσό των =2.800,00= ευρώ περίπου. Οικονομική επιβάρυνση του Δήμου που φαντάζει οπωσδήποτε μικρή για τους σκοπούς που σύμφωνα με την εισήγηση εξυπηρετεί, πολύ περισσότερο εάν δεν συνυπολογίσει κανείς την υποχρέωση ανταπόδοσης της φιλοξενίας σε επόμενη προφανώς αποστολή εξ Ιαπωνίας στη Λευκάδα.

Στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του δήμου μας κινήθηκε μάλλον και ο κ. Δήμαρχος αποφεύγοντας την επιβάρυνση του Δήμου μας με οδοιπορικά έξοδα και έξοδα διανυκτερεύσεων σε ελληνικό έδαφος και τρίτου δημοτικού αντιπροσώπου, παραγνωρίζοντας μάλιστα ότι τα έξοδα στο Ιαπωνικό έδαφος (μετακινήσεων, διανυκτέρευσης, σίτισης κ.α.) είναι καλυμμένα από τους αδελφούς Ιάπωνες.

Εκτός …

Εκτός και αν μας διαφεύγει κάτι …

Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα


Πηγή