Κέρκυρα: Τοποθετήθηκαν οι προκάτ αίθουσες για τα προνήπια σε τέσσερα σχολεία του Κεντρικού Δήμου.

Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα: Τοποθετήθηκαν οι προκάτ αίθουσες για τα προνήπια σε τέσσερα σχολεία του Κεντρικού Δήμου.

Τοποθετήθηκαν οι νέες αίθουσες που θα στεγάσουν τους μαθητές προσχολικής αγωγής σε τέσσερα σχολεία του Κεντρικού Δήμου της Κέρκυρας.

Πρόκειται για τα σχολεία στον Ποταμό, στο 4ο, στο 14ο Δημοτικό και στο Αθηναγόριο.


Πηγή