Νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων για Αστικές Αναπλάσεις σε όλη την Περιφέρεια

Ανδρέας Κτενάς: «Οι βιώσιμες και ελκυστικές πόλεις έχουν πολλαπλά οφέλη για τον πολίτη και την κοινωνία» – Νέα πρόσκληση του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων για Αστικές Αναπλάσεις σε όλη την Περιφέρεια

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της Περιφερειακής Αρχής των Ιονίων Νήσων, είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος για την ποιότητα ζωής ,την πολιτισμική ταυτότητα και την τουριστική ελκυστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η νέα πρόσκληση που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων για Αστικές Αναπλάσεις σε όλη την Περιφέρεια.

Με τη νέα πρόσκληση προβλέπονται παρεμβάσεις για την αστική αναβάθμιση σε πυρήνες αστικών κέντρων ή στην αστική παράκτια ζώνη, όπως: περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία ελεύθερων χώρων, εξοπλισμός για τη βελτίωση της λειτουργίας των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων, αναπλάσεις όψεων κτιρίων, ανακαίνιση κτιρίων για την εγκατάσταση δημόσιων λειτουργιών (πολιτισμού και άλλων), δημιουργία & ανάπλαση χώρων αναψυχής, «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, διευκόλυνση της κινητικότητας των πεζών και ιδιαίτερα των ΑμεΑ, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, κλπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.038.476,00 ευρώ και οι Δήμοι και οι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν τα σχέδια τους για αστικές αναπλάσεις μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2019.

Λεπτομέρειες και οδηγίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων στο σύνδεσμο: http://www.pepionia.gr/πρόσκληση-ιον84-δράσεις-βελτίωσης-του/

«Οι αστικές αναπλάσεις βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και παράλληλα ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα των νησιών μας. Θα συνεργαστούμε με τους Δήμους και του φορείς για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες» ανέφερε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς.


Πηγή