Νέος εξοπλισμός για τον ψηφιακό μαστογράφο του νοσοκομείου Κέρκυρας.

Υγεία Νέος εξοπλισμός για τον ψηφιακό μαστογράφο του νοσοκομείου Κέρκυρας.

Ολοκληρώθηκε η παραλαβή του νέου συστήματος CAD (Computer-Aided Detection), το οποίο ήδη εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στον νέο ψηφιακό μαστογράφο του νοσοκομείου (που αποκτήθηκε το 2017 από το νοσοκομείο).

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελεί υποβοηθητικό σύστημα, το οποίο διευκολύνει περαιτέρω τον θεράποντα ιατρό, υποδεικνύοντας του «ύποπτες περιοχές», ώστε να βρει χαρακτηριστικά που είναι συνδεδεμένα με όγκους και έτσι βοηθάει στην έγκαιρη διάγνωση διαφόρων μορφών καρκίνου, ειδικά κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου του πληθυσμού.

Στην ουσία με τη βοήθεια διαγνωστικών αλγορίθμων, το σύστημα CAD αποτελεί μια δεύτερη ματιά από πλευράς του υπολογιστή στο εξεταζόμενο περιστατικό, βοηθώντας περαιτέρω τη δουλειά του ιατρού ακτινολόγου. Είναι μια μέθοδος που δεν απαιτεί από τον ασθενή κάτι περαιτέρω, πέραν της συνήθους διαδικασίας της μαστογραφίας, ούτε τον εκθέτει σε περεταίρω ακτινοβολία.


Πηγή