Οι τελευταίες αλλαγές στους Αντιδημάρχους Νότιας Κέρκυρας – Δείτε την απόφαση.

Αυτοδιοίκηση Οι τελευταίες αλλαγές στους Αντιδημάρχους Νότιας Κέρκυρας – Δείτε την απόφαση.

Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσσης υπέγραψε σήμερα την απόφαση για τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχων για ένα έτος και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες:

Όρισε τον κ. Σωκράτη Ανδριώτη του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Εμπορίου και Κοινωνικής Πολιτικής.

Τον κ. Γεώργιο Σαγιά του Ανδρέου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Οικονομικών Υπηρεσιών . Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται τα καθήκοντά του να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαγιάς Γεώργιος.

Τον κ. Αντώνιο Βλάσση του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού. Εκτός των καθ’ ύλην ανωτέρω αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην οριζόμενους Αντιδημάρχους.

Τον κ. Νικόλαο Κουρτέση του Αντωνίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Πρωτογενούς τομέα. Εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν την οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμό στη Δημοτική Ενότητα Κορισσίων, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους.

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νικόλαο Μπόγδο του Σταματίου, ως εντεταλμένο σύμβουλο για την οργάνωση, παρακολούθηση και συντονισμό στη Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων, σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους. Ακόμα ορίζεται υπεύθυνος για την οργάνωση, παρακολούθηση και λειτουργία όλων των δράσεων της ανακύκλωσης στην επικράτεια του Δήμου Νότιας Κέρκυρας.


Πηγή