Παράταση προθεσμίας των αιτήσεων για τα σεμινάρια μωσαϊκού που διοργανώνει η ΠΕΔ-ΙΝ στην Κεφαλονιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων Δημόσιας Πρόσκλησης για την επιλογή νέων καλλιτεχνών στον τομέα της κεραμικής, του μωσαϊκού και του υφάσματος στο πλαίσιο του προγράμματος «CRAFTLAB», Πρόγραμμα INTERREGVACBCΕλλάδα-Ιταλία 2014-2020, Κωδικός MIS: 5003879

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων , λαμβάνοντας υπόψη:

  • ·Την από 13/5/2019 δημόσια πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών στον τομέα της κεραμικής, του μωσαϊκού και του υφάσματος στο πλαίσιο του προγράμματος «CRAFT LAB».
  • ·Το γεγονός ότι η δημόσια πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών είναι μία από τις σημαντικότερες ενέργειες στo πλαίσιο του προγράμματος και ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί περαιτέρω η πρόσκληση.
  • ·Το γεγονός ότι οι εταίροι του έργου έχουν εκφράσει την επιθυμία να παρατείνουν την καθορισμένη από την πρόσκληση προθεσμία.

Παρατείνει το διάστημα υποβολής των αιτήσεων έως την Παρασκευή 27Σεπτεμβρίου 2019.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2019.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην αρχική Πρόσκληση.
Ευχαριστούμε πολύ τους υποψηφίους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόσκληση για την επιλογή νέων καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στα εργαστήρια πρακτικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου "CRAFT LAB", καθώς και τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτήσεων μπορείτε να τα βρείτε στο site της ΠΕΔ-ΙΝ:

Παράταση: http://ped-in.gr/node/252

Κείμενο Αίτησης: http://www.ped-in.gr/node/242

Έντυπο Αίτησης: http://ped-in.gr/sites/default/files/documents/craftlab/ENTYPO AITISIS SYMMETOXIS-CRAFT LAB Final.docx

Ο Πρόεδρος της

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων

Παρίσης Αλέξανδρος


Πηγή