Παρουσίαση για το ζήτημα των στερεοτύπων και της βίας στα μέλη, στους υπαλλήλους και στο Δ.Σ του ΚΑΠΗ Αργοστολ […]

Την Τετάρτη 18/09/2019 πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών παρουσίαση στο χώρο του ΚΑΠΗ Αργοστολίου σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Δομής , το ζήτημα των έμφυλων στερεοτύπων και της έμφυλης βίας. Την παρουσίαση αυτή παρακολούθησαν μέλη, υπάλληλοι και το Δ.Σ του ΚΑΠΗ Αργοστολίου.

Με το πέρας της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενος σχετικά με τα ζητήματα της έμφυλης βίας και των στερεοτύπων. Απαντήθηκαν ερωτήσεις και συζητήθηκαν όλες οι διαφορετικές απόψεις καταλήγοντας σε χρήσιμα συμπεράσματα.

Θα είναι θετικό να ακολουθήσουν κι άλλες συναντήσεις μελλοντικά συζητώντας αντίστοιχα θέματα, καθώς και να επεκταθεί η δράση και σε άλλα ΚΑΠΗ της περιοχής μας.

Ευχαριστούμε τους υπαλλήλους, το Δ.Σ του ΚΑΠΗ και φυσικά όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν για τη θερμή υποδοχή και την εποικοδομητική αυτή συνάντηση.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

DSCN9353DSCN9353DSCN9353DSCN9353


Πηγή