Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Κέρκυρας – Δείτε την προκήρυξη.

Δήμος Κέρκυρας Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Κέρκυρας – Δείτε την προκήρυξη.

O ΔΟΠΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων μουσικών – καλλιτεχνικού προσωπικού για τα μουσικά σύνολα Φιλ/κές και Χορωδίες) και τον καλλιτεχνικό διευθυντή των Δημοτικών Ωδείων Φαιάκων και Λευκίμμης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της εκπαιδευτικής χρονιάς (2019-2020).

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.


Πηγή