Συνήγορος του Πολίτη: Να ληφθεί άμεσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας για την τιμολογιακή […]

Δήμος Κέρκυρας Συνήγορος του Πολίτη: Να ληφθεί άμεσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ.

Με αφορμή αναφορά κερκυραίου πολίτη την 1η Μαρτίου του 2018 για τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ ο Συνήγορος του Πολίτη απεφάνθη ότι θα πρέπει να υπάρξει το συντομότερο απόφαση για να θεραπευτεί η υφιστάμενη παθογένεια και το κενό που έχει δημιουργηθεί.

Συγκεκριμένα τι έχει συμβεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ καθόρισε την τιμολογιακή του πολιτική στις 26 Νοεμβρίου του 2012 και την προώθησε προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 5 Ιουνίου του 2013 και καταψηφίστηκε η εισήγηση της ΔΕΥΑΚ, επειδή όπως αναφέρει η απόφαση, δεν συγκεντρώθηκε η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση στη συνέχεια απεστάλη στην αποκεντρωμένη, η οποία όμως δεν προχώρησε σε έλεγχο νομιμότητας επειδή η απόφαση δεν υπαγόταν στις διατάξεις του άρθρου 225 του νόμου 3852/2010.
Όμως η αποκεντρωμένη Διοίκηση εξέφρασε την άποψη ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέχει εγκριτικό χαρακτήρα, γιατί για την έγκριση της απόφασης της ΔΕΥΑΚ δεν απαιτούνταν απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ όπως λανθασμένα αναγραφόταν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων η οποία είχε επιτευχθεί (23 θετικές ψήφοι επί σαράντα παρόντων μελών).

Έκτοτε ισχύει η απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΚ η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Δήμου στις 5-6-2013 σε συνδυασμό με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Παρά ταύτα ο Συνήγορος του Πολίτη υποστηρίζει ότι απαιτείται απαραιτήτως έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου της απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ κάτι που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει.

Και γι’ αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου να θεραπευτεί άμεσα η υφιστάμενη παθογένεια με την λήψη όσο το δυνατόν ταχύτερα νέων σχετικών αποφάσεων.


Πηγή