Σ. Ασπιώτης: «Ανακρίβειες του κ. Κοντού που μιλά για δήθεν “μοιραίες αποφάσεις” που “απέκλεισαν” την Κέρκυρα α […]

Δήμος Κέρκυρας Σ. Ασπιώτης: «Ανακρίβειες του κ. Κοντού που μιλά για δήθεν “μοιραίες αποφάσεις” που “απέκλεισαν” την Κέρκυρα απ’ την πρωτοπορία στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στα ΣΔΙΤ».

Απάντηση με δελτίο τύπου έδωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Σπύρος Ασπιώτης με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Προέδρου της ΝΟΔΕ Ν.Δ. Κέρκυρας Γιάννη Κοντού όσον αφορά το εργοστάσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής: «Δε θα μπορούσε να παραμείνει αναπάντητη δήλωση του Προέδρου της ΝΟΔΕ Κέρκυρας της ΝΔ σχετικά με τον σχεδιασμό για την κατασκευή εργοστασίου ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω ΣΔΙΤ. Δυστυχώς, ο κ. Κοντός προέβη σε ανακρίβειες και δραματοποιεί τα γεγονότα μιλώντας για δήθεν “μοιραίες αποφάσεις” που “απέκλεισαν” την Κέρκυρα απ’ την πρωτοπορία στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στα ΣΔΙΤ.

Θυμίζουμε, λοιπόν, στον κ. Κοντό ότι το 2014 δεν υπήρχε καμία εξασφαλισμένη χρηματοδότηση παρά μόνο η απόφαση ένταξης στο ΣΔΙΤ και δεν είχε γίνει καμία άλλη ενέργεια για την εξασφάλιση της πίστωσης. Επιπλέον, υπήρχε μόνο η προμελέτη για την κατασκευή του εργοστασίου.

Η προηγούμενη διαδικασία προέβλεπε την κατασκευή ενός εργοστασίου το οποίο θα δεχόταν μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων από όσες πραγματικά παράγονται. Η υπερδιαστασιολόγηση αυτή θα είχε ως συνέπεια αυξημένο λειτουργικό κόστος το οποίο θα επιβάρυνε τους πολίτες, ενώ η μελέτη προέβλεπε και ελάχιστες εγγυημένες ποσότητες.

Αντιθέτως, ο υφιστάμενος σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή εργοστασίου με βάση τον ΠΕΣΔΑ, όπου ο όγκος των εισερχόμενων απορριμμάτων θα είναι μειωμένος κατά 50% σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ως αποτέλεσμα της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, οι προδιαγραφές πιο σύγχρονες, το κόστος κατασκευής μειωμένο, όπως και το λειτουργικό κόστος χαμηλό, ενώ προβλέπεται αυξημένη περιβαλλοντική προστασία και ασφάλεια των κατασκευών. Να θυμίσουμε, επιπλέον, στον κ. Κοντό ότι σήμερα υπάρχει εξασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση για το σύνολο της κατασκευής του εργοστασίου.

Η απελθούσα δημοτική Αρχή δεν απέρριψε συλλήβδην τις Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, σίγουρα όμως εξέτασε, ως όφειλε, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες που παρουσιάστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν αμφισβητώ το ενδιαφέρον της σημερινής κυβέρνησης για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όμως, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο εργοστάσιο των Ιωαννίνων, θεωρώ ότι στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκονται οι σύγχρονες τάσεις διαχείρισης, σύμφωνα με τη στρατηγική που ακολουθεί η ΕΕ, και όχι η πολιτική εμμονή στα ΣΔΙΤ τα οποία ενέχουν αβέβαιο μακροπρόθεσμο όφελος και υψηλό κόστος για τους φορολογούμενους πολίτες, ενώ σίγουρα δεν αποτελούν επενδυτικό μονόδρομο στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω τον κ. Κοντό ότι, από τη θέση του Προέδρου του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. την οποία υπηρετώ έως τώρα, μόνο θλίψη δε νιώθω για το γεγονός ότι η Κέρκυρα προχωρά με έναν σύγχρονο σχεδιασμό όσον αφορά στο εργοστάσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης και όχι στα πρότυπα εκείνου των Ιωαννίνων. Ο χρόνος θα δείξει…».


Πηγή