Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Δήμος Κέρκυρας Τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης προέκυψαν και τα μέλη στο δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα τακτικά μέλη

Γ. Σερεμέτης, Π. Τζάννε, Γ. Τριανταφυλλούδης, Φ. Τσιμπούλη, Γ. Καλούδης, Χρ. Σαρλής, Μ. Υδραίου και δυο ακόμη αντιδήμαρχοι που θα ορίσει η δήμαρχος.

Αναπληρωματικά μέλη:

Μ. Ζερβού, Χ. Γιώτης, Β. Σπάτουλας, Σπ. Ρίγγας, Σπ. Βλάχος και Α. Ρίγγα


Πηγή