Αγανάκτηση στον Πόρο για την έλλειψη αγροτικού Ιατρού

Capture 1

Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών της περιοχής


Πηγή