Ανάπλαση παρτεριών στην οδό Γολέμη

Με την συνεργασία του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου πραγματοποιούνται εργασίες ανάπλασης επί του πεζοδρομίου της οδού Γολέμη σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας πρασίνου. Πρόκειται για αφαίρεση ακατάλληλων φυτών (γιούκα κλπ) και προσβεβλημένων κωνοφόρων, τα οποία αντικαθιστούνται με κατάλληλα για το χώρο ανθεκτικά είδη, που θα προσδώσουν την αναγκαία ομοιομορφία στα παρτέρια, επιπροσθέτως θα καλυφθούν και οι κενές θέσεις με νέα δέντρα. Όσοι δημότες ενδιαφέρονται για τα φυτά που αφαιρέθηκαν, θα διατεθούν μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία, από σήμερα έως και τη Δευτέρα 21/10/19. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2645360535.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Πηγή