Ανακοίνωση αντιδημάρχου Ελείου – Πρόννων για την αποκομιδή βαρέων αντικειμένων από την περιοχή

Ζητούμε την κατανόηση των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Ελείου Πρόννων για την μη αποκομιδή βαρέων αντικειμένων ( στρώματα – ηλεκτρικά είδη κλπ.) όπως γινόταν κάθε τέλος του μήνα, λόγω βλάβης των μηχανημάτων αποκομιδής.

Πιστεύουμε ότι σύντομα θα αποκατασταθούν οι ζημιές και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ


Πηγή