Ανακοίνωση – Ενημέρωση Δημοτικής Παράταξης «Όλοι για τη ΛΕΥΚΑΔΑ» για την αποπεράτωση έργου ασφαλτόστρωσης οδών […]

1-15.jpg

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Λευκάδας ένα ακόμη από τα έργα που, ως (προηγούμενη) Δημοτική Αρχή, είχαμε εντάξει στο σχεδιασμό μας και δημοπρατήσει για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος στους οικισμούς των νησιών του Δήμου μας.

Το έργο αφορούσε στη βελτίωση του οδοστρώματος 5 δρόμων της πόλης και της Απόλπαινας. Συγκεκριμένα, προέβλεπε αντικατάσταση της ασφάλτου στις οδούς Στράτου Τσέγιου, Μπουμπουλίνας (πίσω από την Άλφα Τράπεζα) και τέρμα Κέννεντυστην πόλη, ασφαλτόστρωση δρόμου στην περιοχή Αγίας Μαρίνας (δίπλα από «Μούσες») καθώς και του δρόμου πάνω από τη δεξαμενή της Απόλπαινας που οδηγεί στη θέση «Λάκκοι».

Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ψηφίστηκε απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2018. Το έργο δημοπρατήθηκε τον Σεπτέμβριο 2018 και ο ανάδοχος που προέκυψε συνυπέγραψε στις 6 Μαρτίου 2019, με τον τότε Δήμαρχο Κων/νο Δρακονταειδή, τη Σύμβαση Εκτέλεσης. Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από την οικονομική ενίσχυση (ΣΑΤΑ) που παίρνει ο Δήμος από την κεντρική διοίκηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και εκτέλεση έργων.

Η εργολαβία αυτή εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο και ευρύ πλαίσιο έργων που είχαμε έγκαιρα σχεδιάσει και τα οποία αφού μελετήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου καιεξασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους, εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλά από αυτά τα έργα έχουν ήδη εκτελεσθεί, αρκετά είναι σε εξέλιξη (σε φάση κατασκευής ή δημοπράτησης) και άλλα βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης των μελετών.


Πηγή