Δήμος Πύργου: Άμισθος σύμβουλος για θέματα ΑμεΑ ο Γιώργος Παπανικολόπουλος

Καθήκοντα άμισθου συμβούλου Α.ΜΕ.Α. στον κ. Παπανικολόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου αναθέτει ο δήμαρχος Πύργου κ.Παναγιώτης Αντωνακόπουλος.

Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Δήμαρχο Πύργου, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Ο κ. Παπανικολόπουλος δήλωσε:

«Δέχτηκα την πρόταση του δημάρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου να συμβάλω κι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις προκειμένου η πόλη του Πύργου να γίνει περισσότερο φιλόξενη για τα άτομα με αναπηρία. Θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ , προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και να μην υπάρχουν αποκλεισμοί. Με την βοήθεια του Δήμαρχου Πύργου Τάκη Αντωνακόπουλου που μας έχει δείξει ότι είναι άνθρωπος με ευαισθησία και γνωρίζει λόγο του επαγγέλματος του ως Γιατρός τον καθημερινό αγώνα που δίνουν τα άτομα με αναπηρία πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε την πόλη μας λίγο καλύτερη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την τιμή να μου προσφέρει την θέση του Άμισθου Συμβούλου θέματα ατόμων με αναπηρία».


Πηγή