Δείτε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας.

EB4001CD-37D9-4825-BDC3-5A309F3DE65C.jpg

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας Δείτε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας.

Ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας με μία ημερήσια διάταξη που μετρά 22 θέματα.

Δείτε live εδώ.

Τα θέματα

Η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων.
 2. Έγκριση μετατροπής του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος Κέρκυρας σε Σύνδεσμο (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 3. Έγκριση μετατροπής του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας σε Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 4. Αντικατάσταση του Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Καλόγερου από τακτικό Μέλος στην Επιτροπή Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 5. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων και για τη μίσθωση κτηρίων για τη στέγαση Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 6. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής διάθεσης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 7. Αποδοχή παραίτησης του κ. Βασιλείου Καββαδία από τη θέση του Προέδρου και μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) Leader της ΑΝΙΟΝ Α.Ε. (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).
 8. Πρόταση για συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διοίκησης του Βίδο (Πτυχίας). Συζήτηση για την αναθεώρηση της σύμβασης με την εταιρεία «ΙΚΟΣ Α.Ε.» (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος Καλούδης).
 9. Συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες ύδρευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, και κατ’ επέκταση, της νήσου Κέρκυρας (Εισηγητής ο κ. Σπυρίδων Πουλής).
 10. Συζήτηση σχετικά με τη διακομιδή επειγόντων περιστατικών από τα Διαπόντια Νησιά και τη δημιουργία ελικοδρομίου (Εισηγητής ο κ. Σπυρίδων Πουλής).
 11. Εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα και την είσοδο οχημάτων στον ιστορικό χώρο του Μον Ρεπό (Εισηγητής ο κ. Σπυρίδων Νεράντζης).
 12. Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς μέχρι 31.12.2019 (Εισηγήτρια η κα Χρυσούλα Τόμπρου).
 13. Έγκριση του από 22.4.2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για τις υπηρεσίες «Σεμινάριο Διαχείρισης Κληροδοτημάτων κ.λ.π.» (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 14. Έγκριση του από 16.8.2019 πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής εργασιών και μεταφορών για τις υπηρεσίες «Έλεγχος Χρήσης 2014» (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 15. Συγκρότηση επιτροπών: α) Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 και β) Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 16. Έγκριση ωραρίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης για το χρονικό διάστημα από 1.9.2019 έως 31.12.2019 (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).
 17. Έγκριση α) του από 3.4.2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων, για την αποφυγή πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων», β) του από 19.4.2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων, για την αποφυγή πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Φαιάκων – Κασσωπαίων – Θιναλίων» και γ) του από 3.5.2019 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες καθαρισμού από χόρτα, θάμνους και κλαδιά δένδρων, για την αποφυγή πυρκαγιάς στις Δ.Ε. Εσπερίων – Αγίου Γεωργίου – Παλαιοκαστριτών» (Εισηγητής ο κ. Θεοχάρης Γιώτης).
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (Εισηγήτρια η κα Παναγιώτα Τζάννε).
 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης» (Εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 20. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας για το έργο ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου» (Εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλόγερος).


Πηγή