Δύο επερωτήσεις Θεόδωρου Γαλιατσάτου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

• Για τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ.
• Για το Πανιόνιο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών

Δύο επερωτήσεις ενόψει της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων κατέθεσε προς την κ. Περιφερειάρχη ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ και πρ. Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Οι επερωτήσεις αφορούν στην πορεία υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ, καθώς και στην συνέχιση του θεσμού του Πανιόνιου Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών.

Τα κείμενα των επερωτήσεων:
Περίοδος 2019-2023
01/10/2019

Επερώτηση 1η

Τέσσερα προγράμματα προϋπολογισμού 368.000 ευρώ για δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης για την διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Προς: κ. Περιφερειάρχη

Στις 9/7/2019 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η ένωση εταιρειών με τίτλο “Media suite-Dotsoft A.E” συνυπέγραψαν κείμενο σύμβασης για την ανάθεση και αναδοχή-εκτέλεση του έργου : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ».

Η πράξη αυτή εντάχθηκε στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 την 22/10/2017 με απόφαση του περιφερειάρχη και ποσόν 258.500 ευρώ.

Ο σχετικός διαγωνισμός διεξήχθη την 2/7/2018.

Η αμοιβή του αναδόχου είναι 170609,53 ευρώ και το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ στα πλαίσια του ΠΕΠ Ι.Ν 2014-2020.
Η σύμβαση αυτή προβλέπει ως χρόνο υλοποίησης 30 μήνες από την υπογραφή της.

Για τους δυο πρώτους μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 9/9/2019 ο ανάδοχος έπρεπε να προσκομίσει:
1. Αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης της σύμβασης
2. Σχέδιο δράσεων συνοδευόμενο από χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, και
3. Συνοπτικό εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.

ΕΠΕΡΩΤΑΣΘΕ:

Α. έχουν προσκομισθεί οι τρείς ως άνω υποχρεώσεις του αναδόχου;
Αν ναι, παρακαλούμε για την κοινοποίηση τους σε εμάς και στους επικεφαλής των παρατάξεων του ΠΣ.
Αν όχι, τι μέτρα θα λάβετε για την εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου και την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων, λόγω της εξαιρετικής σημασίας που αποκτά η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών ,φορέων και αρχών στην προσπάθεια για επίτευξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων.
Β. Ποια είναι η τύχη ανάλογης χρηματοδότησης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οποία δικαιούχος είναι ο τ. δήμος Κέρκυρας με χωρική αναφορά το νησί της Κέρκυρας.

Και η πράξη αυτή είχε ενταχθεί στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 2014-2020 με απόφαση του περιφερειάρχη Ι.Ν την 22/10/2017 και με ποσόν 66.400 ευρώ.

Γ. Στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία “WASTE RREACT” προβλέπονται πρόσθετες πιστώσεις για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και συγκεκριμένα 20.000 ευρώ για δράσεις ευαισθητοποίησης για την λειτουργία του πράσινου σημείου και σχεδιασμός συστήματος συλλογής διαφορετικών κατηγοριών ανακυκλώσιμων από διαφορετικές κατηγορίες χρηστών (πολίτες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εκπαίδευση ,κλπ) στην Ζάκυνθο και 23.100 ευρώ για ανάλογες δράσεις στην Κέρκυρα.

Προς τούτο έχουν υπογραφεί και οι αντίστοιχες προγραμματικές συμβάσεις με τους οικείους δήμους.
Γνωρίζετε σε ποιο στάδιο υλοποίησης και αξιοποίησης βρίσκονται τα κοινά αυτά προγράμματα;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση τους;

Για την ΑΝΑΣΑ:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος
Περιφερειακός σύμβουλος
Επικεφαλής ΑΝΑΣΑ
τ. περιφερειάρχης Ι.Ν

Περίοδος 2019-2023
01/10/2019

Επερώτηση 2η

Πανιόνιο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών

Προς κ. Περιφερειάρχη

Όπως είναι γνωστό από το 2015 η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πραγματοποιεί σε συνεργασία με τις Χορωδίες των νησιών μας που διαθέτουν Παιδικά τμήματα, το Πανιόνιο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών.

Το Φεστιβάλ έλαβε χώρα δύο φορές στην Κέρκυρα και από μία σε Ζάκυνθο και Λευκάδα, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και η απόφαση μας ήταν να καθιερωθεί ως ετήσιος καλλιτεχνικός θεσμός.
Για τον σκοπό αυτό και προκειμένου να στηριχθεί οικονομικά με ουσιαστικό τρόπο και να αναπτυχθεί περαιτέρω , το Φεστιβάλ εντάχθηκε τον Ιούνιο 2019 στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια.
Για το τρέχον έτος και μέχρι να ενεργοποιηθεί το διασυνοριακό πρόγραμμα είχαμε εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του από τους ΚΑΠ.

ΕΠΕΡΩΤΑΣΘΕ:
Για ποιο λόγο δεν έχετε προχωρήσει στην προετοιμασία των φετινών εκδηλώσεων του Φεστιβάλ που θα ελάμβανε χώρα στην Κεφαλονιά;

Τι μέτρα θα λάβετε για την απρόσκοπτη συνέχιση ενός θεσμού που τόσο πολύ αγαπήθηκε από τους ίδιους του μικρούς χορωδούς αλλά και τους κατοίκους των νησιών μας;

Για την ΑΝΑΣΑ:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Περιφερειακός σύμβουλος
Επικεφαλής ΑΝΑΣΑ
τ. περιφερειάρχης Ι.Ν


Πηγή