Ερείκουσα: Καμία παρέμβαση στο λιμάνι – Παραμένει η καθίζηση.

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας Ερείκουσα: Καμία παρέμβαση στο λιμάνι – Παραμένει η καθίζηση.

Από την 1η Αυγούστου που τμήμα του νεόκτιστου λιμανιού της Ερείκουσας, υπέστη καθίζηση η κατάσταση παραμένει έτσι.

Υπενθυμίζουμε ότι η ζημιά έγινε στη γωνία του εσωτερικού μώλου, όπου υποχώρησε 10 εκατοστά περίπου, ένα κομμάτι τριών τετραγωνικών μέτρων.

Ο τότε Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Γουλής,είχε τονίσει ότι ο ΟΛΚΕ, στην ευθύνη του οποίου υπάγεται το λιμάνι, έχει στείλει δύτη και προσωπικό που θα εκτιμήσει τη ζημιά, ενώ την αποκατάστασή της θα αναλάβει ο εργολάβος, ο οποίος από τη σύμβαση έχει την ευθύνη της συντήρησης για 18 μήνες.

Όπως όμως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο κ. Πουλιέζος δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση.


Πηγή