Η αντιμετώπιση φαινομένων της Πολιτικής προστασίας στην συνεδρίαση του Π.Σ.

Π.Ι.Ν Η αντιμετώπιση φαινομένων της Πολιτικής προστασίας στην συνεδρίαση του Π.Σ.

Ενημέρωση από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων για την αντιμετώπιση φαινομένων πολιτικής προστασίας, έγινε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας Μ. Ανδριώτη, ανέφερε και τα εξής: «Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κέρκυρας, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, είναι υπεύθυνο για την πρόληψη, την ετοιμότητα, την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Στο πλαίσιο αυτό ενεργεί για το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη διάθεση και το συντονισμό της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.

Σκοπός είναι η προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις αποσταθεροποίησης της κανονικότητας της καθημερινής ζωής και η επαναφορά των πραγμάτων σε κανονικές συνθήκες.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης αξιοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό και δημόσια & ιδιωτικά μέσα.

Στοιχεία – Δράσεις του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κέρκυρας:

 • Σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας – Σ.Ο.Π.Π. (τακτικές & έκτακτες).
 • Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
 • Αναθεώρηση επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση σεισμών και πυρκαγιών. Έχουν επικαιροποιηθεί τα μνημόνια ενεργειών (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες) και έχει γνωστοποιηθεί στους εμπλεκόμενους Φορείς το διαθέσιμο προσωπικό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
 • Κινητοποίηση μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για έκτακτες ανάγκες γενικά (με ίδια μέσα και προσωπικό), καθώς και με μέσα του ιδιωτικού τομέα. Έχουν συναφθεί συμβάσεις με τέσσερις ιδιώτες εργολάβους, για παρεμβάσεις σε όλο το Νησί (Βόρεια, Μέση και Νότια Κέρκυρα). Έχει γίνει η επικαιροποίηση των μηχανημάτων (φορτηγά, σκαπτικά, υδροφόρες, ερπιστριοφόρα κ.α.) και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν.
 • Δημόσια πρόσκληση για υποβολή φακέλων για ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών για το 2019
 • Αντιμετώπιση (παροχή συνδρομής) δεκάδων περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετικές κλήσεις τόσο της ΕΛΑΣ, όσο και της Π.Υ., καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου.
 • Αυτοψίες, επιτόπιοι έλεγχοι για συμβάντα εκτάκτων αναγκών (Δράσεις Πολιτικής Προστασίας).
 • Ενημέρωση πολιτών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ενημερωτικό υλικό αποστέλλεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για προβολή.
 • Έκδοση Δελτίων Τύπου για έντονα καιρικά φαινόμενα.
 • Αντιμετώπιση των έντονων χιονοπτώσεων και παγετού τον Ιανουάριο του 2019. Χρησιμοποιήθηκαν περίπου 60 τόνοι άλατος αποχιονισμού σε όλο το οδικό δίκτυο του Νομού, από επτά συνεργεία. Σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Φορείς ενημερώνονταν οι πολίτες για την εξέλιξη των φαινομένων, την αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων, τις οδούς κίνησης των οχημάτων κ.α. Υπάρχει μέριμνα για προμήθεια και αποθήκευση άλατος.
 • Αντιμετώπιση των επιπτώσεων από πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις, μέσω ιδιωτών εργολάβων, όπως κατολισθήσεις, πτώσεις χωμάτων στο οδικό δίκτυο, πτώσεις κορμών δέντρων, καταστροφή οδοστρώματος (μικρής κλίμακας παρεμβάσεις – επούλωση λακκουβών, σήμανση) κ.α.
 • Συμμετοχή σε όλες τις δασικές πυρκαγιές, μέσω ιδιωτών εργολάβων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πυρκαγιές στα Μπαστάτικα (3), στον Ύψο, στους Καστελλάνους, στη Λίνια, στην Περίθεια, στο Παλαιοχώρι, στο Κασσιώπη (3 πυρκαγιές στην περιοχή το Μάρτιο!!!!!!) κ.α. Σε συνεργασία με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας και Ταξιδιωτικά Γραφεία οργάνωση την απομάκρυνση των πολιτών, όπου απαιτήθηκε. Στις περιπτώσεις των πυρκαγιών στα Μπαστάτικα, κλήθηκαν να συνδράμουν δύο λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Εφαρμόστηκε το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες. Κατά την αντιπυρική περίοδο ελήφθησαν μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
 • Συνδρομή – συμμετοχή σε ασκήσεις Πολιτικής Προστασίας. Διεξήχθη από το Πυροσβεστικό Σώμα Πανελλαδική Άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία «ΠΥΡΣΟΣ 2019» στις 17 Απριλίου 2019, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη δασοπυρόσβεση φορέων. Στις 09 Μαΐου 2019 διεξήχθη Άσκηση πεδίου με την κωδική ονομασία «ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ 2019».
 • Οργάνωση και δραστηριοποίηση Εθελοντικών Ομάδων.
 • Ενέργειες για τη συμμετοχή της Π.Ι.Ν. στα Προγράμματα «ΛΑΕΡΤΗΣ» & «ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ».
 • Η Κλινική «Αλ. Μάστορας» απέστειλε έγγραφο προς την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, ενημερώνοντας για τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από ίδια ασθενοφόρα, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
 • Διοργάνωση 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας «Safe Corfu 2019», στην Κέρκυρα»


Πηγή