Κέρκυρα: «Έμφραγμα» στο Επιμελητήριο, παράνομες αποφάσεις επισημαίνει ο Οικονομικός Επόπτης.

Κοινωνία Κέρκυρα: «Έμφραγμα» στο Επιμελητήριο, παράνομες αποφάσεις επισημαίνει ο Οικονομικός Επόπτης.

Τεράστιο πρόβλημα δημιουργείται στην λειτουργία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, μετά την επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γιώργο Χονδρογιάννη, αλλά και προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και στη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο Οικονομικός Επόπτης Σπύρος Σιμάτης, ο οποίος παραθέτει και εξηγεί τεκμηριωμένα, μια σειρά από λόγους που τον οδηγούν στην απόφαση να μην υπογράψει οποιαδήποτε οικονομική έκθεση και πράξη, όπως είναι η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2019.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κύριος Σιμάτης: «χωρίς να έχω λάβει κάποια ενημέρωση για ενδεχόμενη ανάγκη ή πρόθεση τροποποίησης του προϋπολογισμού» έλαβε, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πρόσκληση για συμμετοχή σε συνεδρίαση συγκεκριμένα στις 9-10-2019 με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, χωρίς όμως με αναλυτική εισήγηση των συγκεκριμένων θεμάτων. Μάλιστα όπως αναφέρει στην επιστολή του ο κύριος Σιμάτης, μετά την συζήτηση του πρώτου θέματος που ήταν η έγκριση δαπανών απεχώρησε από την συνεδρίαση και καταγγέλλει ότι δεν τηρούνται πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα κατά παράβαση του άρθρου 70 παρ. 3 του νόμου 4497/2017 και δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιος εισήγαγε το 2ο θέμα της τροποποίησης του προϋπολογισμού και προσθέτει ότι ενώ αναγράφεται «Εισηγητική έκθεση» δεν συμπεριλαμβάνεται στα πρακτικά και συνεπώς δεν γνωρίζει το περιεχόμενο της και ποιος την συνέταξε. Επίσης στα πρακτικά όπως αναφέρει ο κύριος Σιμάτης δεν αναφέρεται η αποχώρηση του μέλους του Δ.Σ και υπεύθυνου του Γ.Ε.ΜΗ Ευστράτιου Ταγκατίδη. Τέλος ο κύριος Σιμάτης αναφέρει ότι το 2ο θέμα εγκρίθηκε χωρίς την ύπαρξη εκ του νόμου προβλεπόμενης σχετικής έκθεσης του Οικονομικού Επόπτη στην οποία να αιτιολογείται εμπεριστατωμένα κάθε υπέρβαση άνω του 5% από τα προϋπολογισθέντα.

Ο κύριος Σιμάτης αναφέρει στη συνέχεια ότι στις 11-10-2019 έλαβε mail για πρόσκληση σε συνεδρίαση στις 16-10-2019 ημέρα Τετάρτη με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη όπου 2ο θέμα ήταν η Α’ τροποποίηση Προϋπολογισμού που περιείχε τα διαθέσιμα ετήσια οικονομικά στοιχεία, και τα έξοδα με σχετικές τροποποιήσεις χωρίς αιτιολογία και με την αναγραφή της λέξης «Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ» ανυπόγραφο και τίποτε άλλο που να σχετίζεται με όσα ορίζει ο νόμος.

Κατόπιν όλων αυτών ο κύριος Σιμάτης δηλώνει ότι δεν προτίθεται να υπογράψει οποιαδήποτε οικονομική έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι το Επιμελητήριο της Κέρκυρας εισέρχεται σε μια δύσκολη και αβέβαιη περίοδο κρίσης.


Πηγή