Κατατέθηκε η προσφυγή κατά της απόφασης της Δημάρχου Κέρκυρας για μη ορισμό Αντιδημάρχων στα Διαπόντια.

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας Κατατέθηκε η προσφυγή κατά της απόφασης της Δημάρχου Κέρκυρας για μη ορισμό Αντιδημάρχων στα Διαπόντια.

Σήμερα στις 12.30 κατατέθηκε στην Γραμματεία της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -δυτικής Ελλάδας – Ιονίου (Α.Δ.Π.ΔΕ & Ι ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η Προσφυγή εκλεγμένων μελών των τοπικών συμβουλίων και κατοίκων Ερείκουσας ,Οθωνών και Μαθρακίου κατά της υπ αριθμό 2399/2019 απόφασης Δημάρχου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων και τον μη ορισμό σε Ερείκουσα και Μαθράκι.

Την κατάθεση έκανε ο Δικηγόρος κ.Γ Καρύδης παρουσία δυο εκπροσώπων των προσφευγόντων κ.Γουδέλη Σπύρου (Ερείκουσα) και Χρήστου Κατεχη από Οθωνούς.

Την προσφυγή υπογράφουν 29 κάτοικοι Ερείκουσας Οθωνων και Μαθρακίου.

Τα εκλεγμένα μέλη είναι τα εξής:

Από το Μαθράκι (Κασσίμης Κώστας /Αργυρός Κωνσταντίνος)

Από τους Οθωνούς (Γιάννη Κατέχη και τον Χρήστο Κατέχη)

Από την Ερείκουσα (Σπύρος Γουδέλης/Γεώργιος Κατέχης(Πρόεδρος)/Γεώργιος Όρφανος/Αλέξανδρος Κατέχης/ Αναστάσιος Αργυρός


Πηγή