Λαϊκή Συνέλευση στους Τσουκαλάδες

Το τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Τσουκαλάδων Λευκάδας, καλεί όλους τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας, σε Λαΐκή Συνέλευση την Παρασκεύη 4/10/2019 και ώρα 19:00 μ.μ. στο καφενείο του Γιάννη Ροντογιάννη με σκοπό να συζητηθούν τα προβλήματα του χωριού αλλά και να προταθούν δράσεις για τη λύση τους.

Στη συνέλευση καλούνται και μπορούν να παραστούν εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής και των δημοτικών παρατάξεων. Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Τσουκαλάδων


Πηγή