Μάκης Φόρτες: Σχετικά με το έμβλημα του Δήμου Αργοστολίου

Μάκης Φόρτες: Σχετικά με το έμβλημα του Δήμου Αργοστολίου

Σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Οκτωβρίου 2019 «Συζήτηση για χρήση δηλωτικού σήματος Δήμου Αργοστολίου» απέστειλα στον Δήμαρχο κ. Θεόφιλο Μιχαλάτο, του οποίου και εισηγητής είναι, με κοινοποίηση στον Πρόεδρο του ΔΣ και στους Δημοτικούς Συμβούλους όπως και στον Πρόεδρο και στους Συμβούλους της Κοινότητας Αργοστολίου στο Συμβούλιο της οποίας θα συζητηθεί το ίδιο θέμα επίσης την 30η Οκτωβρίου την παρακάτω επιστολή:

Ο Δήμος Αργοστολίου τον οποίο είχα την τιμή να υπηρετήσω ως Δήμαρχος για 12 συναπτά έτη από το 1995 έως και το 2006, ιδρύθηκε μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα με το Β.Δ. της 28ης Ιανουαρίου 1866 (ΦΕΚ 9/1866) «Περί δημοτικής διαιρέσεως της εν Κεφαλληνία επαρχίας Κραναίας» και αρχικά ονομάστηκε Δήμος Κρανίων και έμβλημα (δηλωτικό σήμα) το μυθικό γενάρχη των Κεφαλλήνων Κέφαλο με το σκύλο του Λαίλαπα το οποίο καθιερώθηκε επισήμως με το Β.Δ. της 7ης Οκτωβρίου 1866 (ΦΕΚ 66/1866) «Περί συμβόλων των σφραγίδων διαφόρων Δήμων».

Ο Δήμος Κρανίων μετονομάσθηκε σε Δήμο Αργοστολίου με το Β.Δ. της 21ης Ιουνίου 1908 (ΦΕΚ 164/1908) και αφού είχε προηγηθεί η 46/23-3-1905 απόφαση – αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου με ειδική αναφορά για τη διατήρηση του αρχικού εμβλήματος, το οποίο παρέμεινε στη συνέχεια αδιάλειπτα για πάνω από 100 χρόνια μέχρι τη συνένωσή του Δήμου Αργοστολίου με τους άλλους έξι Δήμους και τη μία Κοινότητα της Κεφαλονιάς στον ενιαίο Δήμο Κεφαλλονιάς το 2011.

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα η ιστορική συνέχεια του Δήμου Αργοστολίου από το 1866 μέχρι σήμερα και μάλιστα από το 1908 με την ίδια ονομασία, με διαφορετικά μεν διοικητικά όρια κατά καιρούς, αλλά πάντα να είναι ο Δήμος της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς, της πόλης του Αργοστολίου.

Και επειδή σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας «Η πρόταση προς το Συμβούλιο Τοπωνυμιών του ΥΠ.ΕΣ. [……] θα πρέπει να τεκμηριώνεται δια των στοιχείων (ιστορικών, εθιμικών, γεωγραφικών κλπ.), που θεωρείται ότι διασυνδεόμενα καθιστούν το προτεινόμενο σήμα δηλωτικό της φυσιογνωμίας του Δήμου», από τα παραπάνω εκτεθέντα ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία σαφώς τεκμηριώνεται ότι το ιστορικό έμβλημα (δηλωτικό σήμα) του Δήμου Αργοστολίου σε όλη τη διαδρομή του, με το μυθικό γενάρχη των Κεφαλλήνων Κέφαλο και το σκύλο του Λαίλαπα, είναι «δηλωτικό της φυσιογνωμίας του Δήμου Αργοστολίου» και πρέπει να διατηρηθεί ως τέτοιο και για το νέο Δήμο Αργοστολίου.

Μάκης Φόρτες

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Για την Επόμενη Μέρα"


Πηγή