Μια οφειλόμενη απάντηση στην Δημοτική Αρχή Σάμης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΑΜΗΣ

Scan0026 001


Πηγή