Ομόφωνη η απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Ερείκουσας για κατάθεση της προσφυγής.

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας Ομόφωνη η απόφαση του Τοπικού συμβουλίου Ερείκουσας για κατάθεση της προσφυγής.

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερείκουσας να προχωρήσουν σε προσφυγή κατά της απόφασης της Δημάρχου Κέρκυρας για την μη τοποθέτηση Αντιδημάρχου στο νησί.

Συγκεκριμένα τόσο ο Πρόεδρος Γιώργος Κατέχης όσο και τα μέλη Αναστάσιος Αργυρός, Γεώργιος Όρφανος, Γιώργος Κατέχης και Σπύρος Γουδέλης αποφάσισαν:

«Διαμαρτύρονται έντονα δια της παρούσης για την πολιτική και διοικητική υποβάθμιση της δημοτικής νησιωτικής Κοινότητας Ερείκουσας με τη μη τήρηση του Νόμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επισημαίνουν την υποχρέωση της τήρησης των Νόμων του Ελληνικού Κράτους και την ιδιαίτερα γεωπολιτική θέση που βρίσκεται το νησί της Ερείκουσας και συμφωνούν να καταθέσουν προσφυγή στην Αποκεντρωμένη».


Πηγή