Παράταση στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών στον δήμο Πύργου

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υπαγωγής στη ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών προς τους δήμους, εξέδωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Γιάννης Παπαδημητρίου.

Να ενημερώσω τους δημότες του Δήμου Πύργου ότι δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/30-09-2019 τεύχος Α’) με τίτλο « Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών & Υγείας» με την παρ. 2 του άρθρου 6 της οποίας αντικαθίσταται το άρθρο 111 του Ν. 4611/2019 (Α’73) με την οποία δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους έως 31/12/2019. Επιπλέον με την παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 110 του Ν. 4611/2019 (Α’73) και στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019.

Καλούνται οι δημότες που επιθυμούν να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου να προσέρχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι την λήξη της προθεσμίας ώστε να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Πηγή