Π. Βαρούχας: Δεν βάλλεται ο τουρισμός από τους πρόσφυγες.

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας Π. Βαρούχας: Δεν βάλλεται ο τουρισμός από τους πρόσφυγες.

Αντίθετη γνώμη στη διαμαρτυρία των τουριστικών φορέων διατυπώνει ο αντιδήμαρχος τουρισμού του Κεντρικού Δήμου Παναγιώτης Βαρούχας ο οποίος τονίζει ότι δεν βάλλεται ο τουρισμός από την ενδεχόμενη διαμονή στην Κέρκυρα προσφύγων και μεταναστών.
Ο κος Βαρούχας δήλωσε ότι διαφωνεί πλήρως με τις απόψεις που εκτιμούν ότι θα δημιουργηθεί ζημιά στον τουρισμό περισσότερη από αυτήν που δημιουργήθηκε με την πτώχευση της Τhomas Cook. Αν πρέπει να μοιραστούν οι πρόσφυγες τότε να έρθουν ΄και στην Κέρκυρα, αλλά με αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής.

Πηγή: Έρα Κέρκυρας


Πηγή