Σεισμόπληκτος ο δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ

Τη Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8531/Α325 (ΦΕΚ B 3826/2019) η ανακήρυξη του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης ως σεισμόπληκτου.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την απόφαση αυτή, είναι πολλαπλά για τους δημότες και για τις επιχειρήσεις του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Στο ΦΕΚ αναγράφονται τα εξής:

 1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
 3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ -ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
 5. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
 6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 7. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Σ.Σ
 8. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ
 9. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 10. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
 11. ΚΤΙΡΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
 12. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
 13. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
 14. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ

Αναλυτικά το ΦΕΚ στο ακόλουθο link:

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL84GXLxOqNIoAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfbXkGQl6evNofKMCKQ9yB10rVxCHISTKdV7sxZqpg42


Πηγή