Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας.

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας.

Συνεδριάζει αυτήν την ώρα το δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας στο 1ο Σχολικό Κέντρο του πρώην Δήμου Θιναλίων.
Παρόντες, εκτός από τους δημοτικούς συμβούλους, είναι ο πρώην βουλευτής Κέρκυρας Κώστας Παυλίδης καθώς κι ο πρώην αντιδήμαρχος κ. Ασπιώτης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θυμίζουμε πως είναι τα εξής:
Η ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση για την πορεία του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
2. Ενημέρωση για την κρίση Thomas Cook (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Πέρρος)
3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 μέχρι 31.12.2019 (Εισηγητής: κ. Χρήστος Κορμαρής)
4. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εκπρόσωποι στις Σχολικές Επιτροπές Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου).
5. Ορισμός δύο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ως εκπρόσωποι στον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
6. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Σαούλος, Αντιδήμαρχος).
7. Ορισμός εκπροσώπου με τον/την αντικαταστάτη/τριά του ως μέλος στην Επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αρ. 20 (Φ.Ε.Κ. 1929/Β/2018) όπως ισχύει (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος).
8. Ορισμός Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Εισηγήτρια: κ. Μαριετίνα Μπακόλα – Λιάσκου)
9. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγητής: κ. Πρόεδρος)
10. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Εισηγητής: Ιωάννης Πουλιάσης)
11. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Εισηγητής: Ιωάννης Πουλιάσης)
12. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος & εξουσιοδότηση αρμοδίων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (Εισηγητής: κ. Σταμάτης Πουλιάσης Αντιδήμαρχος).
13. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή Πιστωτικού Ιδρύματος για την τήρηση α. των Χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου και β. των χρημάτων που προορίζονται για τη μισθοδοσία του προσωπικού (Εισηγητής κ. Σταμάτης Πουλιάσης, Αντιδήμαρχος)
14. Εξουσιοδότηση υπολόγου για τις διαχειριστικές ενέργειες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Εισηγητής: κ. Σταμάτης Πουλιάσης, Αντιδήμαρχος).
15. Συγκρότηση Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα συντάξει του σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
16. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την υλοποίηση των συμβάσεων των έργων που εκτελεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
17. Ορισμός εκπροσώπου στην ΑΝΙΟΝ(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
18. Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Ο.Π.Α.Π. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
19. Ορισμός εκπροσώπου στον Οργανισμό Κοινωνικής Πρόνοιας Προστασίας και Παιδείας (Εισηγήτριες: οι κ. Ελευθερία Μαλάτου – Γουδέλη και Μαριετίνα Μπακόλα- Λιάσκου)
20. Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
21. Ερωτήσεις


Πηγή