Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου την Τρίτη 15/10 -Τα θέματα που θα συζητηθούν

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 15η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

EΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• Επερώτηση Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» σχετικά με επιστροφή Χρηματοδότησης Δήμου Αργοστολίου προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τα μέτρα ανακούφισης πληγέντων στην περιοχή Νυφίου Θηνιάς.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της απόφασης 172/19 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεφ/νιάς για την παραχώρηση χρήσης πρώην Δημοτικού Σχολείου Κατελειού στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κετελειού-Μαρκόπουλου «ΜΑΡΚΟ-ΠΟΛΟ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

2.Παραχώρηση ακινήτου «Αγροτολέσχη Αγίας Ειρήνης» ιδιοκτησίας Δήμου Αργοστολίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το Αράκλι» για στέγαση έδρας και χρήση.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος N. Κουρκουμέλης

3. Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι εντός καταστήματος « Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, Δραστηριότητες παροχής ποτών»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων Δ/νσης Οικον.
υπηρεσιών.

4. Παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Καπανδριτίου στον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Προοδευτικό Σύλλογο Καπανδριτίου «ΟΙ ΠΡΟΝΟΙ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Ν. Κουρκουμέλης

5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αργοστολίου και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με «Υλοποίηση του Έργου-Αποκατάσταση Λειτουργικών Προβλημάτων Γέφυρας Μπέλεϋ-Πόρου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

6. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αργοστολίου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ &ΙΘΑΚΗΣ-ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Θ. Μιχαλάτος

7. Σύσταση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ζόλων, σύμφωνα με το άρθρο 151 παρ.1 του Ν.4412/2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

8. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων, Καταλληλότητας και Καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων α) σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 (άρθρο 186 παρ.4 και 5) και β) το Π.Δ/γμα 270/1981 (άρθρο 7παρ.1)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δ.Σ. Α.-Ν. Βαλλιανάτος

9.Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Προεδρικού Διατάγματος 270/1981
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δ.Σ. Α.-Ν. Βαλλιανάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ


Πηγή