Σωρεία παρατυπιών καταγγέλλει ο Μαρίνος Στουφής, κατά την διεξαγωγή της εκλογής του νέου Οικονομικού Επόπτη τ […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ” ΝΕΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ”

Όπως είναι γνωστό την 29/10/2019 διενεργήθηκαν στο Επιμελητήριο Ζακύνθου οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου οικονομικού επόπτη στη θέση του παραιτηθέντος Δημητρίου Πέττα. Κατά την διεξαγωγή της εκλογής διαπιστώσαμε σωρεία παρατυπιών .
Η εφορευτική επιτροπή έδινε στους εκλογής μέλη του Δ.Σ φακέλους οι οποίοι δεν έφεραν την σφραγίδα της και την υπογραφή του προέδρου της. Μετά δε το πέρας της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή μετέφερε την κάλπη με τους φακέλους εντός αυτής σε διπλανό χώρο και τα μέλη της εν κρυπτό άρχισαν την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων . Ενώ έπρεπε ο πρόεδρος της εφορευτικής να κηρύξει και τυπικά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και ενώπιων των μελών που παρίσταντο στην αίθουσα να προβεί στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και όχι να επιχειρήσει να τα καταμετρήσει σε άλλο χώρο .
Αυτή δε την υποχρέωση πέρα του κανονισμού είχε και εξ ηθικής , αφού τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής προήρχοντο από τον ίδιο συνδυασμό . Συνεπώς ο συνδυασμός μας καταγγέλλει τις παραπάνω μεθοδεύσεις οι οποίες αφ’ ενός υποτιμούν την νοημοσύνη μας και αφετέρου οδηγούνε σε διχαστικές καταστάσεις εντός του επιμελητηρίου .


Πηγή