Υπουργείο Εσωτερικών: Ισχύει ο νόμος για τον ορισμό Αντιδημάρχου στη νησιωτική κοινότητα της Ερείκουσας.

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας Υπουργείο Εσωτερικών: Ισχύει ο νόμος για τον ορισμό Αντιδημάρχου στη νησιωτική κοινότητα της Ερείκουσας. Απαντώντας σε ερώτημα που απηύθυνε ο Τοπικός Σύμβουλος Ερείκουσας Σπύρος Γουδέλης, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε ότι ισχύει το άρθρο 207 παραγ. 1 και 2 του νόμου 3582/2010 σύμφωνα με τις οποίες στις νησιωτικές κοινότητες, όπως η Ερείκουσα, ο Δήμαρχος ορίζει Αντιδήμαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια που ανήκει η νησιωτική κοινότητα. Επίσης ισχύει ότι υποχρεωτικά ο Αντιδήμαρχος αυτός παρίσταται στις συνεδριάσεις του συμβουλίου της Κοινότητας διαφορετικά οι συνεδριάσεις είναι άκυρες. Όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων στην ίδια απάντηση το Υπουργείο Εσωτερικών προτρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο αφού οι Κοινότητες είναι αποκεντρωμένες δομές του Δήμου και στη συνέχεια στην οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση που έχει την εποπτεία των ΟΤΑ χωρικής της αρμοδιότητας. Τέλος συζήτησης Γράψτε ένα μήνυμα…


Πηγή