17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Το διάστημα 31 Οκτωβρίου – 03 Νοεμβρίου 2019, διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης το 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων (http://psid.bio.auth.gr) με τίτλο «Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων: Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές». Στο Συνέδριο θα καλυφθούν τρεις θεματικές ενότητες:

Α) Αλιεία

Β) Υδατοκαλλιέργειες

Γ) Εκβολικά Συστήματα – Εσωτερικά νερά

Μεταξύ των Εισηγήσεων της τρίτης θεματικής παρουσιάζεται εργασία των Ιχθυολόγων Παπαδόπουλου Άγγελου (Υπαλλήλου Δήμου Λευκάδας, Γραφείο Αλιείας) και Κατσέλη Γεώργιου (Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών) με θέμα: «Διαχρονικές μεταβολές αλιευτικού πρότυπου εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών Λευκάδας». (βλέπε σελίδα 4 του Προγράμματος)

Πατήστε εδώ γιανα δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα


Πηγή