2ο Λύκειο Αργοστολίου: 3η κινητικότητα ανταλλαγής μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

Το 2ο Γενικό Λύκειο Αργοστολίου διοργάνωσε την 3η κινητικότητα ανταλλαγής μαθητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + 2018-1-PT01-KA229-047540 με τίτλο“Human [email protected] Ecosystems”.

Δελτίο τύπου C3 002Δελτίο τύπου C3 002


Πηγή