7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 7η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γερασίμου και Αθηνάς Τζουγανάτου (1ος όροφος), οδός Παπά Χαρ. Γραικούση, την 30η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2019 (1-9-2019 έως 31-12-2019) {αριθ. 2/2019 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής}.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεφαλλονιάς (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλλονιάς – Ιθάκης.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. Ορισμός μέλους Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας» (Ο.Κ.Α.Π.)

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. Σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. Σύσταση νέας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ληξουρίου

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. Ορισμός Εκπροσώπων Δήμου και Παραγωγικών Τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ληξουρίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ


Πηγή