Ένα ακόμη βήμα από το Δήμο για Δημοτική Πινακοθήκη στο πρώην Μέγαρο και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στον Θαλασόμμ […]

Χθες 27 και σήμερα 28 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες έρευνας ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμός Επεμβάσεων) για τη στατική επάρκεια των κτιρίων της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος και του Θαλασσόμυλου.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν από συνεργείο του γεωτεχνικού εργαστηρίου «ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ», διαπιστευμένο από το Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Δηλωμένη πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι το πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος να λειτουργήσει ως Δημοτική Πινακοθήκη και στο κτίριο του Θαλασσόμυλου να στεγαστεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Με τις εργασίες αυτές έγινε ένα ακόμα βήμα στην πορεία ολοκλήρωσης των απαιτούμενων φακέλων για την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ.

received 558745328004475received 804797016652395received 2448870658670060received 2647942178587320


Πηγή