ΑΝΑΣΑ: Η συμμαχία «Κράτσα-Σπύρου-Αλεξάκη είπαν ένα μεγάλο ΝΑΙ στην άντληση υδρογονανθράκων»

Η συμμαχία Κράτσα-Σπύρου-Αλεξάκη είπε ένα μεγάλο ΝΑΙ στην άντληση υδρογονανθράκων. Αρνήθηκαν το Δημοψήφισμα που πρότεινε η ΑΝΑΣΑ.

Ουδεμία ευαισθησία από την συμμαχία Κράτσα-Σπύρου-Αλεξάκη στις αιτιάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δυναμικού κινήματος κατά των εξορύξεων, μετά από μια πολύωρη και θυελλώδη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Η θέση της ΑΝΑΣΑ, όπως κατατέθηκε και αναλύθηκε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Αργοστόλι:

Η ΑΝΑΣΑ προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων να τοποθετηθεί αρνητικά απέναντι στην προοπτική άντλησης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.

Η μη αναφορά, στις υπογραφείσες συμβάσεις παραχώρησης, ότι ο εκμεταλλευτής βαρύνεται αποκλειστικά με την δαπάνη αποκατάστασης της όποιας ζημίας ήθελε προκληθεί στην τοπική οικονομία και το περιβάλλον, η επί θύραις πλήρης ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ ως του δημόσιου βραχίονα στις αντλήσεις, επιτείνουν ακόμη περισσότερο την ανησυχία για τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Η ΑΝΑΣΑ, τέλος, προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει την διεξαγωγή περιφερειακού δημοψηφίσματος, κατ’ εφαρμογή των σχετικών άρθρων του ν. 4555/2018 ("Κλεισθένης"), ώστε να αποφανθεί δημοκρατικά και κυρίαρχα ο λαός των Ιονίων Νήσων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ

ΑΝΑΣΑ για τα Ιόνια Νησιά


Πηγή