Αύριο κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου για την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας στο Α […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ (9ης ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (9η) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 16 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00:

ΘΕΜΑ: Έγκριση των όρων, υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αργοστολίου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας – Ιθάκης και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης για το έργο «Σύστημα αποσυμφόρησης κυκλοφοριακού φόρτου με «έξυπνα» και συνδυασμένα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας , καθώς και διευκόλυνση της κινητικότητας των πεζών στην πόλη του Αργοστολίου » π/υ 694.400,00ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% για χρηματοδότηση από το ΕΠ «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ » στον άξονα προτεραιότητας:2«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

Η συνεδρίαση κρίνεται Κατεπείγουσα δεδομένου ότι η τελευταία προθεσμία υποβολής της αίτησης λήγει την Δευτέρα 18Νοεμβρίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ


Πηγή