Δήμος Ιθάκης: Ενημέρωση για το CLLD/LEADER Κεφαλονιάς και Ιθάκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ.


Πηγή