Ενημερωτική εκδήλωση στο Αργοστόλι από το Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Στο Δημοτικό θέατρο Ο Κέφαλος

Στο πλαίσιο σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων, το ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει σε συνεργασία με το Δήμο Αργοστολίουμε θέμα:

Παρουσίαση του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 (LEADER/CLLD): «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα),στις 30-11-2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00,στην Ισόγεια αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των υποδράσεων που έχουν προκηρυχθεί, και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.


Πηγή