Επίσκεψη Σωτήρη Κουρή στη Ζάκυνθο, για τον προγραμματισμό του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Περιφέρεια Ιονί […]

Σωτήρης Κουρής : Στήν πρώτη προγραμματισμένη επίσκεψη μου στην Ζάκυνθο είχα μια άκρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική ημέρα με πλήθος συναντήσεων με φορείς , συνεταιρισμούς και παραγωγικές τάξεις του νησιού ώστε να διαμορφώσω μια πραγματική εικόνα για τα θέματα και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στο νησί . Η ολοκληρωση της εικόνας αυτής θα με βοηθήσει να διαμορφώσω τον προγραμματισμό μας του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Περιφέρεια μας .
Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου για την οργάνωση και στήριξη της επίσκεψης μου , τον Δήμαρχο Ζακύνθου για την εποικοδομητική συζήτηση μας , τον πρόεδρο και τα μέλη του συνεταιρισμού Ζακύνθου , τίς ομάδες παραγωγών και κτηνοτρόφων για τις προτάσεις τους , τους Ελαιοτριβείς για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν . Τέλος θέλω να ευχάριστήσω τον Διευθυντή της ΔΑΟ κ Κόμη για την συνεχή παρουσία του δίπλα μου , ολους τους υπαλλήλους της ΔΑΟ Ζακύνθου για την συνεργασία και την ταύτιση απόψεων και το αγαπητό Ντένη Μαλαπέτσα για την συνολική οργάνωση της επισκεψής μου .


Πηγή