Ευχαριστήριο και απολογισμός του απερχόμενου προέδρου της ΕΔΑΚΙ, Διονύση Κοκκόση

Επί τη ευκαιρία της αποχωρήσεως µου από τον προεδρικό θώκο της Ε∆ΑΚΙ Α.Ε., θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκα τα πέντε αυτά χρόνια που είχα την τιµή να ηγούµαι της διοικήσεως της εταιρίας.

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό της εταιρίας, µε το οποίο συνεργάστηκα άψογα καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας µου. Η συµβολή τους, µερικές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες, στο να χαρακτηρίζεται η Κεφαλονιά µας ως ένα από τα καθαρότερα νησιά της Ελλάδας υπήρξε καθοριστική. Χωρίς αυτούς δε θα είχαµε πετύχει τίποτα. Αισθάνοµαι την ανάγκη να δηλώσω δηµόσια, µέσα από την παρούσα επιστολή µου, ότι η συνεργασία µαζί τους υπήρξε τιµή για µένα.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του ∆.Σ. της εταιρίας, που χωρίς την βοήθεια τους δε θα µπορούσαµε να επιτύχουµε τους στόχους που θέσαµε από την αρχή της θητείας µας. Πραγµατοποιώντας ένα µικρό απολογισµό θα ήθελα να ενηµερώσω τους συµπολίτες µου για τα εξής:

  1. Σήµερα έχουν πληρωθεί όλες οι οφειλές της εταιρίας προς τρίτους. Όταν ανέλαβα την προεδρία οι οφειλές προς τους προµηθευτές ανέρχονταν στο ποσό των 496.488,51 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 378.500 ευρώ καταβλήθηκε από επιχορήγηση που η εταιρία έλαβε από το Υπουργείο, κατόπιν ενεργειών της ∆ιοίκησης και τα υπόλοιπα από ίδια χρήµατα της επιχείρησης.
  2. Σήµερα έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλές προς την γενική κυβέρνηση, πλην των φόρων του Οκτωβρίου 2019, οι οποίοι έχουµε µεριµνήσει να πληρωθούν µέχρι τις 20/12/2019.
  3. Όταν ανέλαβα παραλάβαµε οφειλή της εταιρίας προς το ΙΚΑ 730.469,64 ευρώ, µαζί µε τις προσαυξήσεις, η οποία είχε ρυθµιστεί µέχρι το 2025. Επί της προεδρίας µου προπληρώθηκε το σύνολο των δόσεων µε αποτέλεσµα σήµερα να µην υφίσταται οφειλή προς το ΙΚΑ και η εταιρία να έχει ωφεληθεί 110.000 ευρώ από προσαυξήσεις που δε χρειάστηκε να πληρώσει.

Σήµερα παραδίδουµε στην νέα ∆ιοίκηση µία υγιή επιχείρηση που έχει στα ταµεία της το ποσό των 216.455,24 ευρώ, όταν το 2014 παραλάβαµε ταµείο 10.976,56 ευρώ, ενώ µέχρι τον ∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους έχει να λαµβάνει το ποσό των 820.698,40 ευρώ από τους σηµερινούς ∆ήµους του νησιού µας (µετά από την κατανοµή που θα γίνει για τις οφειλές του τέως ∆ήµου Κεφαλλονιάς), 19.585,54 ευρώ από τον ∆ήµο Ιθάκης και 15.000 ευρώ από το Αεροδρόµιο Κεφαλληνίας.

Τα πιο πάνω στοιχεία δείχνουν ότι επί της θητείας µου η επιχείρηση «νοικοκυρεύτηκε» και παραδίδεται στην νέα ∆ιοίκηση σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που παραλάβαµε, γεγονός που µε κάνει να αισθάνοµαι ιδιαίτερα περήφανος, διότι σε αυτό συνέβαλλα και εγώ µε όλες τις δυνάµεις µου. Άλλωστε πάντα θεωρούσα ότι στην πολιτική δεν υπάρχει µεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτήν που νιώθεις όταν αντιλαµβάνεσαι ότι έχεις καταστεί χρήσιµος στους συµπολίτες σου.

Τέλος εύχοµαι ολόψυχα στην νέα ∆ιοίκηση καλή επιτυχία στο έργο της, το οποίο είµαι βέβαιος πως θα είναι επιτυχηµένο γιατί παραλαµβάνει µία επιχείρηση σε πολύ καλή κατάσταση και το κυριότερο µε εξαιρετικό προσωπικό. Να είναι βέβαιοι ότι σε οτιδήποτε µου ζητηθεί θα είµαι δίπλα τους.

Κλείνοντας θα ήταν παράλειψη µου να µην ευχαριστήσω το ∆ήµαρχο Αργοστολίου κο Θεόφιλο Μιχαλάτο για την πρόταση που µου έκανε να παραµείνω στο ∆.Σ. της εταιρίας, αποδεχόµενος ουσιαστικά την συνεισφορά µου στην εξυγίανση της, ευχόµενος του παράλληλα καλή θητεία προς το καλό του τόπου µας.

Με εκτίµηση

∆ιονύσης Κοκκόσης


Πηγή