Με το βλέμμα στραμμένο στην ίδρυση ενιαίας Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου συνεδρίασε το Δ.Σ του Συλλόγου Ξενοδόχων […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Δ.Σ της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίων Ζακύνθου και ύστερα από εκτενή συζήτηση για θέματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος του κλάδου μας και της περιοχής μας και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

– Η λειτουργία της Ένωσής μας, έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει, (στα μέτρα των δυνατοτήτων της, ξεπερνώντας την πολλές φορές) , τα μέγιστα στη περιοχή μας αλλά και στο νησί μας, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο , καθοριστικά και αποτελεσματικά στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την γενικότερη έλλειψη υποδομών και την απουσία του κράτους

– Οι νέες προκλήσεις των καιρών απαιτούν ενότητα , συνοχή, συστράτευση, και εξωστρέφεια, έτσι ώστε με αποτελεσματικότητα να λειτουργήσουμε προς όφελος του κλάδου μας, της οικονομίας μας, και της κοινωνίας μας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ομόφωνα, την διατήρηση της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίων, και την συγκρότηση Διοικούσας επιτροπής με τα ΔΣ των συλλόγων Ξενοδόχων για την σύσταση μιας Ενιαίας Ένωσης Ξενοδόχων Ζακύνθου.

Συμπληρώνουμε ότι, στόχος της Ένωσης Ξενοδόχων Αρκαδίων, είναι η ενότητα, η συσπείρωση των μελών μας και του κλάδου, η εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών, ανοικτών προς όλους, με στόχο την ομαλή και υγιή συνεργασία μεταξύ μας, την προοπτική ανάπτυξης και εξέλιξης , που οι νέες προκλήσεις διαμορφώνουν και όπου εμείς καλούμαστε να διαχειριστούμε.

Άλλες αντιλήψεις και τακτικές, πέρα από το συγκεκριμένο περίγραμμα θέσεων και προτεραιοτήτων μας, δεν χωράνε και δεν τις ακολουθούμε, γεγονός που αποδεικνύεται από την μέχρι τώρα πορεία μας και με τις αποφάσεις της τελευταίας συνεδρίασης του διοικητικού μας συμβουλίου, προβάλλοντας προτάσεις και απόψεις προς όφελος του κλάδου και της κοινωνίας μας γενικότερα.


Πηγή