Μπάκαβος Γεώργιος ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου Λευκάδας. Αναλυτικά όλα τα ονόματα των νεων διοικητών

1.jpg

Οι νέοι διοικητές στα νοσοκομεία


Πηγή